Nákup sekacího stroje byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje a města Šumperk.