Sportovní gymnastika

Pražáková Jana

tel. 732 302 359

email: prazakoj@seznam.cz

Aktuální informace najdete také na našem FACEBOOKU.

Jak se přihlásit do sportovní gymnastiky?

ZŠ Sluneční – každé pondělí a středa od 17:00 do 18.00 v gymnastické tělocvičně.

Kde cvičíme?

Na základní škole v Šumperku -Temenici na ulici Sluneční č.38 v Šumperku. Do tělocvičny se nejlépe dostanete z parkoviště za tělocvičnou.

Kdy cvičíme?

Nejstarší denně po vyučování.

Nejmladší v přípravce, která se koná každou středu od 17:00 do 18:00 hodIin.

U koho se můžete přihlásit?

U paní trenérky Mgr. Jany Pražákové, kterýkoliv den v době od 14 do 16 hod. v tělocvičně na Sluneční (4.ZŠ).

Budete potřebovat cvičební úbor, občerstvení (pití), protože hodně běháme a závodíme ,taky trochu posilujeme, abychom zformovali naše malé postavičky do krásy, a hodně dobré nálady, gymnastická cvičení jsou průpravou pro všechna ostatní sportovní odvětví.A s panem trenérem Ondrou Švejkovským si můžete zahrát každou středu na „Rybičky nebo na Žraloky“ v molitanové jámě, kterou máme v tělocvičně a kde se můžete dokonale vyřádit.


ČLÁNKY

Závod děti s mezinárodní účastí – Jesenio Cup 2015


Proběhl na 4. ZŠ na Sluneční v sobotu 7. 11. 2015.

S příchodem podzimu se tělocvična naplňuje dětmi a prostory pro cvičení se v ní doslova „nedají nafouknout.“ Je málo času na přípravu pro výkonnostní i vrcholové závodnice. A do přípravky se neustále hlásí další děti, které chtějí cvičit.

A to máme v Šumperku ještě dva kluby. Gymnastický klub a oddíl sportovní gymnastiky TJ Šumperk. Zajistit   přípravu všech dětí bylo někdy velmi obtížné.

Proto byl letošní ročník uspořádán především pro malé děti a ty závodnice, které nemají možnost dlouhodobější přípravy v tělocvičně.

Za předvedenou akrobacii a vystoupení na kladince rozzářily oči všem devatenácti nejmladším dětem čokoládové medaile, diplomy a drobné dárečky. Po přípravce nastoupila pěti až sedmiletá děvčátka, která předvedla   na kladině a akrobacii již své volné sestavy. Nejmladší vítězkou se stala Viktorka Zátopková z Bruntálu. Gabriela Hynek z Vítkovic zacvičila opět velmi čistě a zvítězila před naší domácí Janičkou Šérovou, Aničkou Tatouškovou, Klárkou a Kristýnkou Šimkovou. Škoda, že náhlé onemocnění vyřadilo ze závodů šest děvčátek z Ostravy a Olomouce a že se nepřidala děvčátka z GK, čekali jsme na jejich přihlášení až do poslední chvilky.

Zkušenější závodnice bojovaly s pády na kladině a s obtížnějšími prvky na prostných. Neli Gronychová své sestavy „ustála“ a poprvé vyhrála. Před Aničkou Kenšovou z Olomouce a domácí Barunkou Švejkovskou a Terezou Doušovou. Bruntálské závodnice bojovaly s maďarskými závodnicemi Emmou Bodrogi a Lindou Tomsits, které předcházející den přejely autem „půl Evropy“ a šumperské nářadí si mohly vyzkoušet až od 17 hodin odpoledne. Teprve potom si je rodiče našich děvčat odvezli do svých domovů.

Opět vyhrály, Lilla Venczel před Eliškou Šérovou a svou kamarádkou Zsofiou Béres.

Nejstarší Anett Nerhof a Zsofia Stojka předvedly sestavy s velkou obtížností a zvítězily i ve finále na bradlech před Veronikou Hrdinovou a Vanesou Hobzovou. Naše děvčata se snažila. Lucie Minolová, Zuzka Hrdinová a mnohá další musí využít každou chvilku v tělocvičně na přípravu k závodům. Ty „chvilky“ na gymnastickém nářadí tvoří někdy jen dvě hodiny týdně. Nepřestaly cvičit, i když ví, že na ty nejvyšší mety v mistrovství ČR nemají možnost nikdy dosáhnout.

Za SG TJ Šumperk děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli závod uspořádat. Městu Šumperk, ředitelství 4. ZŠ v Šumperku a především Papírně Olšany s.r.o. Bez jejich pomoci bychom nemohli zabezpečit cvičení nejmenších dětí, zaplatit pronájmy tělocvičen na přípravu závodnic a zúčastnit se soutěží doma i v zahraničí. Děkujeme všem příznivcům gymnastiky, sportovnímu odvětví, které tvoří základy pro všechny ostatní sporty.
 
Za oddíl SG TJ Šumperk
Jana Pražáková


Další ročník mezinárodního závodu děvčat ve sportovní gymnastice Jeseniocup 2014 je za námi 


Proběhl v sobotu 25.10.2014 v gymnastické tělocvičně 4.základní školy Na Sluneční. Závodila děvčata z maďarského klubu UTE Budapešť,KSG Znojmo,VOKD Ostrava,UP Olomouc, TJ Praděd B runtál, domácího GK Šumperk a pořádajícího oddílu SG TJ Šumperk ve dvojboji na bradlech a akrobacii.

Titul vítězky nejmladších děvčátek z prvních tříd a mateřských škol putoval do Ostravy zásluhou Lucie Fričové před Gabrielou Macháčkovou z GK Šumperk a Rosalií Ožanovou taktéž z Ostravy. Šumperk dále reprezentovala děvčátka Marie a Anna Paraska před Terezkou Doušovou, Janou Šérovou a Aničkou Tatouškovou, která startovala na velkém závodě poprvé.

Zkušenější závodnice ročníku 2007 vybojovaly pořadí: První Sabina Žandová GK Šumperk,druhá Bára Švejkovská TJ Šumperk,třetí místo shodným počtem bodů obsadila olomoucká závodnice Anička Homolová a naše nejmenší Neli Gronychová z 1.B na Sluneční. Vítězství ročníku 2006 patřilo Kláře Peterkové před Julií Hvižďovou z GK Šumperk a Danielou Zavadilovou z TJ Praděd Bruntál. Starší závodnice bojovaly o medaile s maďarskými závodnicemi. Ludmile Stejskalové z GK Šumperk se podařilo zvítězit nad Anett Nerhof z Budapešti a Winonou Žákovou z Ostravy.Dálší místa obsadila Lucie Minolová a Eliška Šérová. Leona Mohacsi z Budapeště si úspěšně vyzkoušela v naší malé tělocvičně dvojné salto na prostných a zaslouženě zvítězila před Veronikou Veselou a Agátou Knežkovou z GK Šumperk. V béčkové kategorii juniorek zvítězila Vanesa Hobzová před Veronikou Hrdinovou z TJ Šumperk.

Po ukončení dvojboje proběhl finálový závod na kladině s požadavky mezinárodní gymnastické federace.

Sedmiletá Bára Švejkovská sice požadavky vzhledem ke svému věku splnit ještě nemohla, zacvičila svou sestavu čistě a zařadila se za Emanu Bodrogi a ZSofin Sztojku na třetí pozici. Bronz ještě vybojovala Eliška Šérová za Ludmilou Stejskalovou a Winonou Žákovou .Vanesa Hobzová také poprvé nespadl z gymnastického nářadí 10cm širokého a za nejlepší madarskou závodnicí Leonou Mohacsi vybojovala stříbro.

Po rozdání medailí, pohárů a dárků si navzájem všichni poděkovali. Kdyby nepomohlo ředitelství 4.ZŠ na Sluneční, město Šumperk,sponzoři, dobrovolní trenéři a rodiče závodnic, závod by se nemohl uskutečnit, nemohli bychom pozvat zahraniční delegace a zúčastnit se recipročních závodů v zahraničí.

V tělocvičně cvičí najednou někdy až padesát dětí . Chybí prostory, akrobatický čtverec pro prostná, chybí nářadí. na bradlech, na kterých závodíme se připravovala paní Věra Čáslavská na soustředění v Šumperku před olympijskými hrami.

A pořád chodí další rodiče s prosbou, zda mohou být jejich děti zařazeny do sportovní přípravky, zda by bylo ještě někde nějaké volné místečko.

Za oddíl sportovní gymnastiky TJ Šumperk

Jana Pražáková


FOTOGALERIE


HISTORIE

Oddíl sportovní gymnastiky v Šumperku a její historie – pan dr. Doubravský

Oddíl sportovní gymnastiky byl založen v roce 1951 po sjednocení tělesné výchovy a sportu a to při TJ Sokol – Železničáři. Byl vytvořen z dorostenců a mužů, kteří závodili  v prostém tělocviku / běh, skok do dálky, šplh a  na nářadí. Významnou postavou byl Vít Matlocha, pozdější reprezentant  a Jiří Mikulec. Od září začaly cvičit dorostenky a ženy. Cvičilo se na gymnáziu, v tělocvičně Komenského školy, učňovské školy, na Tyršově stadionu od roku 1962, později v tělocvičnách V.ZŠ, VI.ZŠ, od 1.9. 1978 v tělocvičně  I.ZŠ, kde byly vybudované molitanové jámy a rozběhová dráha pro akrobacii. Od  r.1989 přechází oddíl  na Sluneční ul.na 4.ZŠ  se specialisovanou tělocvičnou pro SG, kde působí gymnasté doposud.

V roce 1953 byla ustanovena sportovní škola dorostu  za vedení pana Oldřicha Šišky až do r.1956. Dále sportovní základna, kterou vedl  do r.1969 František Schon a po něm Vilém Kocián. V roce 1975 byla ustanovena sportovní třída pod vedením p.Zdeny Dokoupilové, později Jany Pražákové. Pro nejúspěšnější závodníky ST bylo otevřeno tréninkové středisko mládeže /TSM/, chlapce vedl Vilém Kocián a dívky Jana Pražáková. Ta přechází na 4.ZŠ jako vedoucí sportovních tříd  po odchodu pana Kociána do Prahy. Sportovní třídy  se později stávají atletickými s doplňkovým sportem sportovní gymnastiky. Chlapecké části se ujímá  absolvent FTVS, trenér Jiří Navrkal. Od roku 2008 jsou zavedeny ST pro gymnastiku od 3.post. ročníku pod vedením paní Silvie Urbanové – Hrivnákové, bývalé závodnice oddílu.

Oddíl SG pořádal každoročně přebory ČSR i ČSSR, mezistátní utkání s Finskem, NDR, Švýcarskem, Maďarskem, na Tyršově stadionu se konalo soustředění reprezentantek před OH a MS. Udržoval družební styky s polskou Nysou. Na významné soutěže Memoriál pana Pauly  a Oldřicha Šišky přijíždějí závodníci z Košic, Katowic, Bratislavy, Banské Bystrice, dívky odjíždí na závody do holandského Utrechtu, německého Ulmu, Budapešti, Popradu, anglického Brightonu., Bruselu, polského Štětína a do všech středisek ČR a posílají pozvání  do celé Evropy  na dva velké závody. Memoriál Petry Urbáškové  na jaře a pohárový závod Šumperk CUP na podzim.

NAŠI ZÁVODNÍCI

Ludmila Schonová, Švédová, mistryně sportu, zasloužilá mistryně sportu

Nejúspěšnější závodnice oddílu SG až do dnešního dne,  přebornice ČSR dorostenek i žen, olympioničky, která přivezla stříbrnou medaili z OH v Římě, stříbro z  mistrovství světa v Praze 1962. Byla oporou reprezentačního družstva na všech mezistátních i mezinárodních závodech,13-té místo na světě.

Věra Šišková – přebornice ČSR mladších dorostenek, Alena Chytková, Anna Hrdličková, Lída Krejčí – stříbrná medaile v ČSR, Jiří Šváb, přeborník ČSR, hlasatel všech závodů.

Miloslava Paulová-Nolte, vítězka finále československých sportovních her.

V současnosti národní trenérka sport.gymnastiky města Ulmu v Německu.

Karel Kratochvíl, Luděk Maus – vynikající závodník, později trenér SG a lyžování, Eva Vavrečková – Valová, Alena Zachová, Jirka a Vlaďka Pospíšilovy, Zdena Chaloupková, Liba Kučerová, Zdena Vetešníková, Jarka Bartůńková, Lenka Spáčilová

Dana Krejčí – nositelka I.výkonnostní třídy, členka vítězného družstva žen ČSR

Jiří Janíček, Oldřich Kadlec, Drahoš Ivanov, Jindra Hefner, Milan Přibyl, Miloš Vepřek, Jiří Urbánek, Jaroslav Fišer, Jiří Sklenář, Zbyněk Večeřa, Miloš Hroch

Tito závodníci startovali v I.lize ČSSR až do roku 1983.

Růžena Drásalová, Blanka Mindlová, Lenka Slavíková, Lenka Janíčková, Eva Vintrlíková, Lenka Maturová, Jana Starzyová, Pavlína Pavelková, Jarmila Švábová.

Petr Šmerda, Jan Štolc, Miroslav Eremka, Dan a Martin Langer, Libor Heřmanský, Jiří a Karel Navrkal, Michal Nevrkla, Martin Baženov, Radek Shrotter, Libor Slavotínek, Martin Šmerda, Ondra Švejkovský, Pavel Žižka,  Aleš Valenta, zlatá medaile na OH ve skoku na lyžích v Salt Lake City 2002.“trojné salto se třemi vruty“

Blanka Ciprová, Andrea Nevimová, Martina Zajícová, Jitka Rounová, Iva Kluková, trenérka SG v anglickém Brightonu, Šárka Šťastná ve výběru žákyň ČSSR pro přípravu na OH

Martina Chudobová, Hana Pražáková, Silva Hrivnáková a Dana Strnadová, ve výběru ČSSR

Míša Štěpánková, Iva a Petra Žondrovy, Lydie Neumanová, Renata VečeřováEva BeranováPetra Urbášková, přebornice národní ligy žen, získávají medaile z ČSFR..

Martina Bínová – nominace na mistrovství Evropy 1994, mistrovství světa v Sabao, Japonsko 1995 společně se svou sestrou Kateřinou Bínovou.  Přešly do centra sportu v Olomouci a reprezentovaly ČSR.

Veronika Hlaváčová, závodila ve Francii společně s Kristýnou  Velebovou, mistryní ČSR dorostenek, Kateřina Valová, vítězka mnoha mezinárodních utkání v Nyse, Štětíně, Utrechtu, Budapešti, 3.místo v žebříčku žákyň ČR, stala se reprezentantkou ve skoku o tyči. Michal Táborský, Radek Dosedla, Ondřej Kroupa, Martin Ondráček, stříbrní z MČR žáků. Eva Semrádová, Renata Hopflerová, Lenka a Lada Kršňákovy, Alena Hnilicová, Lenka Sedlářová, Kamila Pazdírková, mistryně ČR kadetek, Veronika Petrová, Martina Konopová  druhá, nyní  akrobatická lyžařka, Michal Táborský, Kamil Fiala  ve výběru  žáků ČR. Michaela Kousalová, další vítězka všech mezinárodních utkání, Ivona Hrivnáková, Kateřina Drenková, Dominika Harásková, bronz na MČR, nyní skokanka o tyči společně s Kateřinou Skopalovou, Janou Truksovou  a Pavlou Březinovou, mistryni ČR dorostenek.

Současní závodníci jsou  Daniel Langer, Tomáš Vlček, Jan Šilar, a kadeti ve výběru ČR Ondra Dostál a Radek Smékal. Současné závodnice Adéla Pukyšová, která závodila v mistrovské třídě  juniorek  a žen ČR, Kateřina Kubíčková, Veronika Rounová, juniorky, Simona Kozáková, Viktorie Harásková, kadetky ve výběru ČR, nadějné žákyně  Marie Nevrklová, Míša Fricová, Barbora Vobořilová, Eliška Švédová,Anežka Pukyšová a nejmladší, sestry  Měrkovy a možná Dalibor Gacho, Vojta Nimmerichtter nebo Adélka Švejkovská.

Pan Šiška si vždy přál, aby  bylo co nejvíce závodníků, děvčat i chlapců a co nejvíce trenérů pro ně. Aby se gymnastika „zdárně rozvíjela“. Bez obětavosti trenérů a trenérek a každodenní práce  s dětmi by nešlo docílit tak pěkných úspěchů. Není ale snadné udržet krok s velkými středisky v ČR i v Evropě, která mají spoustu nářadí a  profesionálních specialistů, trenérů i  na jednotlivá nářadí.Chybí regenerace,sponzoři, mnohdy pochopení rodičů a píle a snaha závodníků  už někdy není jako dříve. Gymnastika je stále náročnější a tvrdší.Co zůstalo? Dobrovolná práce trenérů. Na závěr je tedy potřeba připomenout ty, o kterých  ještě nebylo nic napsáno.

František Schon – starší, otec Ludmily Schonové – Švédové, zasloužilé mistryně sportu a jejího bratra, trenéra Františka Schona mladšího byl nejstarším cvičitelem  a trenérem oddílu SG. Vychoval reprezentanta  Vítka Matlochu, manžela trenérky Věry Čáslavské, Slávky Matlochové, která slavnostně otevírala sportovní halu na Tyršově stadionu./v r.1962/

František Šváb – závodník, nářaďovec, cvičitel v roce 1958 a další, Radek Kočí, Bohuška Dvořáčková, Zora Blažková,Oldřich Diviš, Liba Lysáková, Eva Kratochvílová, Iva Pospíšilová, Vlaďka Elgetová, Zdena Kulčická, Ferda Puchr, Miloš Švéda, Miroslav Šafář, Olga Horáčková, Hela Kociánová, Draha Riflerová, Marie Suchomelová, Liba Kučerová, Dana Dudová, Lenka Valertová, Alena Němcová – Friedlová, Radka Skopalová, Oldřich Ondráček, Jan Štefáček, Vladimír Veselský, Bohumil Surý, Pavel Šofr a dnešní – Simona  Petrová, Helena Konopová, dcera  pana Bendy, předsedy oddílu SG v Mohelnici, Silva Urbanová – Hrivnáková, Jana Pražáková, Libor Heřmanský, Jiří Navrkal a nejmladší Jakub Šilar, Katka Drenková a možná po studiích Veronika Rounová. Možná byl někdo zapomenut. Trenérů a cvičitelů byly stovky a závodníků ještě více. My trenéři, kteří pracujeme nyní, uvítáme všechny, kteří se do tělocvičny vrátí. Třeba jen se svými dětmi.

Z kronik pana Oldřicha Šišky, Jiřího Navrkala a svých zpracovala Jana Pražáková.